Affectregulerende Vaktherapie

Ik haal Joost uit de wachtkamer, hij zit aan de tafel, capuchon over zijn hoofd, armen over elkaar en gezicht naar de grond gericht. “Ga je mee?” vraag ik. Langzaam staat hij op, gromt wat en loopt mee naar de praktijkruimte. Hij loopt – zoals elke week – direct naar het raam en kijkt naar buiten. Ik heb – zoals elke week – al wat materialen op tafel klaargelegd: een grote zak oude doppen, een hamer, klei, lijmpistool en verschillende stukken hout. “Ik ga echt niets doen hoor vandaag”, gromt Joost. “Ik wil hier niet zijn.” Ik zeg niets en reik hem een stuk klei aan. Hij pakt het vast en gooit het hard op tafel. Daarna slaat hij het met harde hand plat. Hij pakt nog een stuk en begint ook dat hard te slaan. Na het slaan begint hij de klei te vormen tot een bal, hij steekt er stokjes in en er ontstaat een vorm. Joost gaat zitten op de stoel. “Is het voldoende gezakt?” vraag ik of wil je nog wat slaan met de hamer op spijkers?” Joost schudt met zijn hoofd. Hij kijkt mij niet aan en werkt verder met de klei.

Jantien Mijwaart, beeldend therapeut van het Centrum voor Kindertherapie is geschoold in de methode Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) en behandelt kinderen in het centrum.

Joost is aangemeld omdat hij emotionele en gedragsproblemen heeft op school en thuis. Zoals blijkt uit voorgaand stukje is het lastig om met Joost ergens over te praten. Hij is niet klaar voor een behandeling die gericht is op het veranderen van zijn gedrag. Ook zal hij nog niet zijn gevoelens kunnen verbaliseren.
De therapie is gericht op deze kinderen die hier nog niet aan toe zijn, het is een voortraject voor de eigenlijke therapie kan beginnen die werkt aan de gedragsverandering. Het beeldende aspect is hierbij van belang. Juist omdat hij niet goed kan praten over zijn gevoelens, omdat de spanning in zijn lichaam en geest te groot is, biedt het materiaal uitkomst. Hierin kan hij zich wel uiten en tot rust komen zonder woorden te hoeven te gebruiken.

Het doel van de Affectregulerende Vaktherapie is dat gedrags- en emotionele problemen zijn afgenomen en het zelfregulerende vermogen is toegenomen zodat het kind zich weer kan ontwikkelen. Het is gericht op kinderen met een problematische gehechtheid.

Affectregulerende Vaktherapie wordt momenteel beschreven zodat het kan worden opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi. De methode is reeds opgenomen in de Databank vaktherapie.

Wil je meer weten over hoe deze therapie werkt? Kom dan naar onze netwerkborrel op 22 februari, Jantien zal de methode dan toelichten.

*Joost is een fictieve naam