• Snel op eigen kracht weer verder.

    Centrum voor kindertherapie Hoorn, CVKT, Kindertherapie, Oudercoaching, Specifieke-behandelingen, Trainingen, Adviesbehandeling

Resultaten

Op deze pagina laten wij aan de hand van casussen uit onze praktijk zien welke resultaten er behaald kunnen worden. Uiteraard is het altijd maatwerk, maar we denken dat je hierdoor toch een duidelijk beeld krijgt van wat een behandeling jou, je kind en je gezin kan opleveren.


Zindelijkheidsproblemen

Resultaat: kind poept/plast op de wc.

Zorgt voor gevoel van autonomie, rust en ontspanning

Meisje 7 jaar, door haar autonomie te vergroten en ouders te ondersteunen in hun aanpak naar hun dochter poept het meisje in korte tijd op de wc.


Opvoedproblemen

Resultaat: zelfverzekerdere ouders.

Zorgt voor bewustwording van de eigen opvoedrol. Ouders hebben een andere opvoedaanpak eigen gemaakt. Zorgt voor een positieve sfeer en betere communicatie in het gezin. Voor kinderen is het duidelijker wat ouders van ze verwachten.

Er is geen handleiding beschikbaar voor je kind, door samen op zoek te gaan naar de gebruiksaanwijzing voelt een kind zich begrepen en een ouder zeker in zijn/haar opvoedrol.


Slecht luisteren

Resultaat: kind doet wat gevraagd wordt, zonder strijd, waarbij ook de ouders meer inzicht hebben gekregen over hun communicatie naar hun kind toe.

Jongen 8 jaar, veel boosheid en zijn zin door willen drijven. Door individuele gesprekken heeft hij geleerd wat zijn gedrag voor effect heeft op een ander. Heeft hij handvatten hoe hij het in situaties anders aan kan pakken. Ouders hebben in dezelfde periode hun opvoedaanpak beter op elkaar hebben afgestemd en zijn gaan samenwerken. Dit alles is ten goede van hun kind.


Boosheid

Resultaat: geen boze buien.

Zorgt voor het op een andere manier uiten van ontevredenheid (zoals verwoorden en/leren om eerder uit te spreken wat er dwars zit).

Zorgt voor meer rust en tevredenheid bij het kind en het gezin.

Zorgt ervoor dat ook ouders op een andere manier reageren, zodat ingezette patronen doorbroken worden. Boosheid met boosheid bestrijden helpt niet.

Jongen 7 jaar, veel woede uitbarstingen. Ouders zijn bewust geworden van hun opvoedaanpak. Geaccepteerd dat er een verschil is in opvoedaanpak en er samen voor gezorgd hebben om hier naar de kinderen meer eenduidigheid in te krijgen.

De jongen heeft geleerd om beter te verwoorden als hem iets dwars zit, waardoor de boosheid niet meer aan het opstapelen is.


Verdriet

Resultaat: blij en tevreden kind

Verdriet is het gevolg door verschillende oorzaken, door de tranen is het zichtbaar dat hij/zij zich van binnen niet prettig voelt.

Samen op zoek gaan naar de oorzaken, en mogelijk belangrijker, wat het kind nodig heeft om zich weer prettig te voelen. Dit zorgt er voor dat het kind in vervolgsituaties de nieuw geleerde oplossingen zelf kan toepassen.

Jongen 10 jaar, gevoel dat hij gepest werd. In het gezin veel gebeurd, waardoor de jongen de ballast overnam en zich heel verdrietig voelde. Ouders hebben geleerd om meer grenzen te geven en gezorgd dat hun eigen zorgen bij hen blijven. Van een te beschermende opvoedrol naar meer autonomie in het gezin.

Jongen heeft weer de ruimte om zijn eigen dingen te doen. Het kind mag gewoon kind zijn.


Faalangst

Resultaat: meer ontspannen tijdens moeilijke momenten zoals toetsen/spreekbeurt e.d.


Onzekerheid

Resultaat: meer zelfvertrouwen bij het kind.

Kind stapt makkelijkere af op nieuwe situaties. Kind voegt zich beter in sociale situaties / omgang met andere kinderen.


Piekeren

Resultaat: oplossingsgericht leren denken

Zorgt voor het omzetten van eigen pieker gedachten naar helpende gedachten.

Meisje 13 jaar, veel piekergedachtes en vooral alleen de negatieve dingen kunnen zien. Zij heeft in stapjes geleerd om haar aandacht te verplaatsen naar de positieve dingen en te leren waar haar kwaliteiten liggen. Waar heb je wel invloed op en hoe kun je dat gaan veranderen.


Slaapproblemen

Resultaat: sneller inslapen, beter doorslapen, ontspannen nachten, beter slaapritme.

Zorgt voor betere nachtrust dat ook meteen een positieve invloed heeft op de dagelijkse gang van zaken en daardoor meer gezelligheid in huis.

Doordat kinderen beter slapen hebben ouders uitgeruste kinderen en meer tijd voor elkaar en zichzelf.

Jongetje 2,5 jaar waarbij het slaapritueel bestond uit stoeien met vader en daardoor juist actief werd en onvoldoende rust had om te gaan slapen. Met andere suggesties voor het slaapritueel was er na twee weken rust in het gezin en hadden de ouders de avond voor zichzelf.

Meisje 6 jaar wilde alleen maar bij vader en moeder in bed slapen. Door ouders te ondersteunen in een consequentere opvoedaanpak én andere momenten te creëren voor quality-time tussen ouders en kind zijn de ouders versterkt in hun opvoedaanpak. Het meisje kon benoemen wat zij nodig had om prettiger te slapen in haar eigen kamer. Met kleine aanpassingen in haar kamer slaapt het meisje nu heerlijk in haar eigen bed.


Slecht eten / eetproblemen

Resultaat: kind kan zelfstandig eten en eet voldoende tijdens een maaltijd.

Zorgt voor een ontspannen sfeer aan tafel en dat je als ouder een gerust gevoel hebt dat je weet dat je kind voldoende eten binnen krijgt.

Meisje 3,5 jaar, door een reflux periode als baby is zij een slechte eter geworden met bezorgde ouders. Krijgt zij wel voldoende voedingsstoffen binnen?

Door ouderbegeleiding en EMDR met het meisje zijn de eetgewoonten in het gezin aangepast. Het meisje eet en de ouders hebben geleerd om beter af te stemmen op hun dochter, waardoor er in het gezin de rust teruggekomen is en de eetmomenten niet meer beladen zijn.

Heb je specifieke vragen en wil je een deskundige spreken?

© Copyright - Centrum voor Kindertherapie