• Behandeling op maat met snel resultaat.

    Centrum voor kindertherapie Hoorn, CVKT, Kindertherapie, Oudercoaching, Specifieke-behandelingen, Trainingen, Adviesbehandeling

Kindertherapie

Wij bieden integratieve kindertherapie en beeldende therapie.

Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een laagdrempelige, kortdurende therapie voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. De behandeling is gericht op snel herstel en op het inzetten van de eigen kracht van het kind, waardoor het zelf weer verder kan. ‘Integratief’ wil zeggen dat verschillende elementen in de behandeling geïntegreerd worden, zoals het medische aspect, het gezin en de sociale omgeving waarin het kind opgroeit, de manier van communiceren en het gedrag van het kind.

Uitgangspunt is dat kinderen – vaak onbewust – zelf weten welke oplossingen er voor de problemen zijn. De therapeut observeert, luistert naar, speelt en praat met je kind vanuit de verschillende invalshoeken. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen verhaal. De therapeut bekijkt welke aanpak het beste bij jouw kind past. Soms gaan we aan de slag met gebeurtenissen uit het verleden en soms is het nodig om te leren op een andere manier te reageren op de omgeving. De ouders worden actief bij de therapie betrokken. Het doel van de therapie is dat je kind zich weer vrij en op eigen wijze kan ontwikkelen.

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een laagdrempelige, kortdurende therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van beeldende materialen om een bewustwordings- en veranderingsproces op gang te brengen. Het kind wordt uitgenodigd om zich uit te drukken met behulp van bijvoorbeeld teken- en schildermaterialen, klei, textiel en hout, of door te fotograferen of een film te maken. De therapeut bespreekt de gemaakte beelden en het proces van het maken met je kind. Wát je kind maakt, vertelt veel over hoe hij of zij de wereld om zich heen ziet en beleeft. Bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Daarnaast vertelt de manier waaróp je kind iets maakt veel over de manier waarop hij of zij ook andere dingen in het leven aanpakt.

De therapeut bekijkt welk materiaal en welke aanpak het beste bij jouw kind past. Ook zorgt zij voor een veilige sfeer waarin je kind zich vrij voelt zich te uiten. Beeldende therapie kan kinderen en jongeren helpen die weinig zelfvertrouwen hebben, heel verlegen zijn of juist snel boos worden. Ook als ze iets naars hebben meegemaakt, of het gewoon moeilijk vinden om met anderen over hun gedachten en gevoelens te praten, kan dit een goede behandelvorm zijn. De ouders worden betrokken bij de behandeling.

Meld je kind direct aan voor een van onze behandelingen

© Copyright - Centrum voor Kindertherapie