• Elk kind heeft een eigen verhaal.

    Centrum voor kindertherapie Hoorn, CVKT, Kindertherapie, Oudercoaching, Specifieke-behandelingen, Trainingen, Adviesbehandeling, Vergoedingen, spelregels

Werkwijze

Eerste contact

Tijdens het eerste telefonische contact bespreken we wat er aan de hand is, wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn. Soms is gelijk duidelijk wat een goede aanpak is en maken we een afspraak voor een persoonlijk intakegesprek.

Soms is er wat meer nodig om tot een goed plan van aanpak te komen. Ook dan maken we een afspraak voor een gesprek op de praktijk met één van de behandelaars, waarin zij met je meedenkt en je advies krijgt over een passende behandeling.

Tijdens het eerste contact word je ingelicht over bekostiging en eventuele vergoedingen.

Particulier traject

Je kan ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen (met eventueel deels vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering), dit noemen we een particulier traject.

Indien je kiest voor een particulier traject, kan je gelijk starten. Je belandt dan niet op een eventuele wachtlijst.

Wij hanteren een uurtarief van €85,- per sessie. Informatie over eventuele vergoedingen kunnen worden opgevraagd bij de desbetreffende therapeut. Zie verderop in de tekst voor de verdere werkwijze.

Vergoeding vanuit de 7 Westfriese gemeenten

Voor bekostiging vanuit de 7 Westfriese gemeenten werken wij als onderaannemer samen met Jij & Ik Support. In dat geval wordt de gehele behandeling vergoed. Zie verderop in de tekst voor de werkwijze.

Intake- of adviesgesprek

We beginnen elk traject met een persoonlijk gesprek. We formuleren samen de hulpvraag van je kind, en eventueel ook van jou, en aan het eind van het gesprek krijg je een advies voor behandeling. Ook als je nog niet precies weet welke behandeling nodig is, ben je van harte welkom voor een gesprek.

Dit gesprek vindt meestal zonder je kind plaats; jongeren vanaf 12 jaar mogen als ze willen bij het gesprek aanwezig zijn. We vinden het fijn als beide ouders bij het gesprek aanwezig zijn als dit mogelijk is. Het gesprek duurt ongeveer 50 minuten en vindt plaats op de praktijk. Ten tijde van de Corona pandemie zullen de intake gesprekken digitaal plaatsvinden.

Werkwijze particulier

Voorafgaand aan het intakegesprek word je uitgenodigd voor een digitale beveiligde map. Hierin staat de oudervragenlijst, deze dient vooraf ingevuld te worden en weer in de map te worden geplaatst. Hierin vind je tevens een behandelovereenkomst die getekend dient te worden. Indien ouders gescheiden zijn, is het van belang dat beide ouders deze ondertekenen.

Vanwege de veiligheid willen we je vragen om geen documenten te mailen naar ons, maar ten alle tijde gebruik te maken van de beveiligde map.

Werkwijze via Jij & Ik Support

Voorafgaand aan het intakegesprek word je uitgenodigd voor een digitale beveiligde map. Hierin staat het intake formulier van Jij & Ik Support, deze dient vooraf ingevuld te worden en weer in de map te worden geplaatst. Wij zullen de gegevens die hierin staan, gebruiken om het Perspectiefplan te vullen. Dit is het plan dat de gemeente dient goed te keuren alvorens zij een beschikking voor de hulp afgeven.

Vanwege de veiligheid willen we je vragen om geen documenten te mailen naar ons, maar ten alle tijde gebruik te maken van de beveiligde map.

Op verwijzing van huisarts

Indien je op verwijzing van de huisarts bent verwezen, dient de verwijsbrief geplaatst te worden in de digitale beveiligde map. De verwijsbrief dient geadresseerd te zijn aan Jij & Ik Support.

Verwijzing via gebiedsteam gemeente

Indien je al contact hebt met de gemeente zal de contactpersoon (vaak een jeugd- en gezinswerker of school maatschappelijk werker) samen met jullie het Perspectiefplan invullen. Wij zullen in dat geval alleen de doelen invullen, samen met jullie en Jij & Ik Support.

Na de intake ontvang je het definitieve Perspectiefplan, deze moeten beide ouders ondertekenen (en kinderen vanaf 12 jaar). Daarna zal Jij & Ik Support het toesturen naar de gemeente. Zij zullen het plan beoordelen en beschikken. Pas als die bevestiging er is, kan de behandeling starten.

Behandeling kind of jongere

Tijdens de eerste behandelsessies raakt je kind vertrouwd met de therapeut. De therapeut leert de belevingswereld van je kind kennen en zoekt naar de juiste manier van communiceren. Het is belangrijk dat je kind zich veilig genoeg voelt om vrijuit te kunnen spreken en zichzelf te zijn.

Tijdens het vervolg van de behandeling zal de therapeut je kind zo begeleiden dat het zelf passende oplossingen gaat vinden. Je kind krijgt handvatten om beter met de problemen om te gaan en leert nieuw gedrag aan. De therapie neemt ongeveer 5 tot 12 sessies in beslag. Na elke 4 of 5 sessies is er een gesprek met de ouders, waarin de voortgang en ontwikkeling van je kind wordt besproken. De behandelsessies duren 50 minuten.

Onze ervaring is dat kinderen en jongeren zelf heel goed kunnen aangeven wanneer de therapie afgerond kan worden. Tot slot vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouders en een laatste afsluitende sessie met je kind. Lees meer over onze behandelingen.

Gezins en -opvoedcoaching

Na het eerste contact maken jullie een afspraak met de opvoedcoach. Samen bespreken jullie waar je behoefte aan hebt en hoeveel sessies daar ongeveer voor nodig zijn. Vaak volgen ouders een traject bij de gezins- en opvoedcoach en volgt tegelijkertijd jullie kind een behandeling bij een van de kindertherapeuten. Lees meer over opvoedcoaching.

Afronding

Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatiegesprek plaats met de ouders en eventueel ook met het kind of de jongere.

Na het evaluatiegesprek volgt het eindverslag van de behandeling. Dit verslag sturen we naar de ouders voor goedkeuring.

Wanneer ouders de behandeling zelf betalen en dus niet op verwijzing van de huisarts of een andere verwijzer de behandeling hebben gekregen, zal er alleen een eindverslag gemaakt worden op verzoek van ouders (tegen betaling).

Verwijzing

Soms adviseren we nog een aanvullende behandeling bij een andere deskundige, zoals een fysiotherapeut of ergotherapeut. En soms adviseren we aanvullende diagnostiek bij een GZ-psycholoog. Dit overleggen we tijdens het evaluatiegesprek. Wij zullen dan in overleg met ouders het eerste contact leggen.

Tevredenheidsonderzoek

Na afloop van de behandeling sturen we je een link naar een tevredenheidsonderzoek (particuliere behandeling) of een in te vullen document van Jij & Ik Support.

Dit onderzoek bestaat uit een aantal vragen over je ervaringen met het Centrum voor Kindertherapie en onze hulpverlening. De gegevens worden anoniem verwerkt. We waarderen het enorm als je dit onderzoek wilt invullen, want het helpt ons om onze behandeling waar nodig te verbeteren.

Meld je kind direct aan voor een van onze behandelingen.

© Copyright - Centrum voor Kindertherapie