• Elk kind heeft een eigen verhaal.

    Centrum voor kindertherapie Hoorn, CVKT, Kindertherapie, Oudercoaching, Specifieke-behandelingen, Trainingen, Adviesbehandeling, Vergoedingen, spelregels

Werkwijze

Eerste contact

Tijdens het eerste telefonische contact bespreken we wat er aan de hand is, wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn. Soms is gelijk duidelijk wat een goede aanpak is en maken we een afspraak voor een persoonlijk intakegesprek. Soms is er wat meer nodig om tot een goed plan van aanpak te komen. Ook dan maken we een afspraak voor een gesprek op de praktijk met één van de behandelaars, waarin zij met je meedenkt en je advies krijgt over een passende behandeling.

Intake- of adviesgesprek

We beginnen elk traject met een persoonlijk gesprek. We formuleren samen de hulpvraag van je kind, en eventueel ook van jou, en aan het eind van het gesprek krijg je een advies voor behandeling. Ook als je nog niet precies weet welke behandeling nodig is, ben je van harte welkom voor een gesprek.

Dit gesprek vindt meestal zonder je kind plaats; jongeren vanaf 12 jaar mogen als ze willen bij het gesprek aanwezig zijn. We vinden het fijn als beide ouders bij het gesprek aanwezig zijn als dit mogelijk is. Het gesprek duurt ongeveer 50 minuten en vindt plaats op de praktijk.

Graag meenemen naar het intakegesprek:

  • Ingevuld intake formulier. Dit formulier krijg je na het eerste contact toegestuurd.

Behandeling kind of jongere individueel

Tijdens de eerste behandelsessies raakt je kind vertrouwd met de therapeut. De therapeut leert de belevingswereld van je kind kennen en zoekt naar de juiste manier van communiceren. Het is belangrijk dat je kind zich veilig genoeg voelt om vrijuit te kunnen spreken en zichzelf te zijn.

Tijdens het vervolg van de behandeling zal de therapeut je kind zo begeleiden dat het zelf passende oplossingen gaat vinden. Je kind krijgt handvatten om beter met de problemen om te gaan en leert nieuw gedrag aan. De therapie neemt ongeveer 5 tot 12 sessies in beslag. Na elke 4 of 5 sessies is er een gesprek met de ouders, waarin de voortgang en ontwikkeling van je kind wordt besproken. De behandelsessies duren 50 minuten.

Onze ervaring is dat kinderen en jongeren zelf heel goed kunnen aangeven wanneer de therapie afgerond kan worden. Tot slot vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouders en een laatste afsluitende sessie met je kind. Lees meer over onze behandelingen.

Training in een groep

Bij sommige problemen is het heel effectief om een training te volgen met een aantal anderen samen. Je kind voelt zich gesteund doordat het merkt dat er anderen zijn met dezelfde problemen, de kinderen leren van elkaars ervaringen en kunnen samen oefenen. We bieden verschillende trainingen. Doel, opzet, groepsgrootte en aantal bijeenkomsten verschilt per training.

Oudercoaching

Na het eerste contact maken we een afspraak met de opvoedcoach. Samen bespreken jullie waar je behoefte aan hebt en hoeveel sessies daar ongeveer voor nodig zijn. Je kunt ook een cursus volgen met een aantal andere ouders samen. Lees meer over oudercoaching.

Afronding

Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatiegesprek plaats met de ouders en eventueel ook met het kind of de jongere.

Na het evaluatiegesprek volgt het eindverslag van de behandeling. Dit verslag sturen we naar de ouders.

Verwijzing

Soms adviseren we nog een aanvullende behandeling bij een andere deskundige, zoals een fysiotherapeut of ergotherapeut. En soms adviseren we aanvullende diagnostiek bij een GZ-psycholoog. Dit overleggen we tijdens het evaluatiegesprek. Wij zullen dan in overleg met ouders het eerste contact leggen.

Tevredenheidsonderzoek

Na afloop van de behandeling sturen we je een link naar een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een aantal vragen over je ervaringen met het Centrum voor Kindertherapie en onze hulpverlening. De gegevens worden anoniem verwerkt. We waarderen het enorm als je dit onderzoek wilt invullen, want het helpt ons om onze behandeling waar nodig te verbeteren.

Meld je kind direct aan voor een van onze behandelingen.