• Elk kind heeft een eigen verhaal.

    Centrum voor kindertherapie Hoorn, CVKT, Kindertherapie, Oudercoaching, Specifieke-behandelingen, Trainingen, Adviesbehandeling, Vergoedingen

Onze spelregels

Algemene voorwaarden

Bekijk de Algemene Voorwaarden van het Centrum voor Kindertherapie.

Afzeggen van behandelingen

Het is fijn als je ruim op tijd afzegt, want dan kunnen we de vrijgekomen tijd weer voor iemand anders gebruiken. Afzeggen kan ook via e-mail of door de voicemail in te spreken (dus ook ’s avonds en in het weekend). Behandelingen die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden gewoon berekend.

Privacy

De behandelaars van het Centrum voor Kindertherapie behandelen alle informatie over jou en je kind en de behandeling vertrouwelijk. De behandelaar mag informatie over je kind uitwisselen met jullie (huis-)arts en met collega-behandelaars als dit in het belang van het kind is. Alleen met jouw toestemming zullen we kopieën van relevante verslagen aan andere betrokkenen geven (bijvoorbeeld aan een leerkracht). Zie verder de Algemene Voorwaarden. Ons privacyverklaring kunt u hier doorlezen.

Klachten

Gaat er iets niet goed of heb je een klacht? Dan bespreken we dit natuurlijk het liefst eerst zelf met jou in een persoonlijk gesprek. Kom je er samen met de behandelaar niet uit, dan kan je ook een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging waarbij de betreffende behandelaar is aangesloten. Bekijk de klachtenregelingen via de links hieronder.

Echtscheiding

Als ouders gescheiden zijn en beide ouders de ouderlijke macht hebben, moeten ze ook allebei achter de behandeling staan. We zijn wettelijk verplicht om van beide ouders met ouderlijk gezag schriftelijk toestemming te krijgen voor de begeleiding van kinderen tot 16 jaar. En we informeren beide ouders over het verloop van de behandeling.

Meld je kind direct aan voor een van onze behandelingen.

© Copyright - Centrum voor Kindertherapie