• Behandeling op maat met snel resultaat.

    Centrum voor kindertherapie Hoorn, CVKT, Kindertherapie, Oudercoaching, Specifieke-behandelingen, Trainingen, Adviesbehandeling

Specifieke behandelingen

EMDR en Storytelling

EMDR is een therapie voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen en het omgaan met hevige angsten. Nare ervaringen, zoals een ongeluk, een ingrijpende medische behandeling of een pestverleden, kunnen het dagelijks leven van een kind gaan beheersen. De nare beelden blijven zich herhalen en trekken als een film voorbij. Dit gaat vaak gepaard met lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen en zweethanden. Ook kunnen angstgevoelens, paniekaanvallen en slaapstoornissen optreden. Het lichaam reageert alsof de gebeurtenissen nog steeds plaatsvinden en het lijkt of de informatie in de hersenen niet goed verwerkt is. Tijdens de behandeling wordt de informatie alsnog – versneld – verwerkt en als ‘ongevaarlijk’ opgeslagen, waardoor ook de lichamelijke klachten en de angstgevoelens vaak volledig verdwijnen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization & Reprocessing. De therapie werkt oorspronkelijk met snelle oogbewegingen, maar blijkt ook te werken met het luisteren naar geluiden (piepjes of klikjes).

Eerst bespreekt de therapeut nogmaals de nare gebeurtenis met je kind. Je kind mag er ook over tekenen of schrijven als praten moeilijk is. Daarna krijgt je kind een koptelefoon op en luistert een tijdje naar klikjes. Dan volgt een korte pauze, waarin er meestal een stroom van gedachten en beelden vrijkomt. Dit proces wordt een aantal keer herhaald. Na verloop van tijd verdwijnt de emotionele lading, verandert de herinnering en verminderen de klachten. Meestal zijn niet meer dan drie sessies nodig. Kindertherapeute Nicolette Brinkhorst is opgeleid tot EMDR-therapeut.

Storytelling bij vroeg traumatische gebeurtenissen

Ook hele jonge kinderen maken soms helaas traumatische gebeurtenissen mee, zoals een ongeluk of een intensieve ziekenhuisopname. Dit kan zorgen voor angstgevoelens en slaapstoornissen. Behandeling hiervan is lastig omdat het kind er nog niet over kan praten. Storytelling is een aan EMDR verwante techniek waarbij de ouder het kind op schoot neemt en vertelt wat er gebeurd is, terwijl de therapeut afwisselend zachtjes op de linker- en de rechterknie van het kind tikt. De klachten verminderen vaak al na één sessie. Kindertherapeut Nicolette Brinkhorst is opgeleid voor deze behandelvorm.

SuperPoeper®

SuperPoeper® is een behandelmethode gericht op poepproblemen van jonge kinderen: niet durven, niet kunnen of niet willen poepen met alle gevolgen van dien, zoals verstopping en buikpijn door het langdurig ophouden. Bij deze methode leer je met een helder stappenplan zelf je kind te begeleiden bij het oplossen van dit probleem. Jullie worden daarbij begeleid door een gespecialiseerde therapeut. Het probleem wordt vanuit verschillende invalshoeken onderzocht, verklaard en behandeld. Je krijgt achtergrondinformatie over het ontstaan en uitleg over de gevolgen. Daarnaast komen de factoren aan de orde die kunnen meespelen bij het (soms langdurig) blijven voortbestaan van de problemen. En ook een goed laxeerplan is onderdeel van de aanpak. Met behulp van de methode en de vele praktische tips ga je zelf met je kind aan de slag, zodat de vicieuze cirkel wordt doorbroken en je kind in korte tijd een ‘SuperPoeper’ wordt.

Meld je kind direct aan voor een van onze behandelingen

© Copyright - Centrum voor Kindertherapie