Uit de praktijk: Langdurig luierpoepen

Bart, zes jaar, poept nog in zijn luier als hij wordt aangemeld. Ouders realiseren zich dat een luier niet meer passend is bij zijn leeftijd, alleen weten zij niet hoe ze dit patroon moeten doorbreken.

Bart heeft meerdere pogingen gedaan om op de wc te poepen, hij is echt bang. ‘Hij kan het niet!’ ‘Hij wil het niet meer!’ Bart denkt dat poepen altijd pijn zal doen en de, voor hem, vertrouwde luier geeft hem zekerheid. De angst is groter dan zijn eigen daadkracht om het aan te pakken.

De Methode SuperPoeper® start met de ouders. Samen met de poepspecialist bespreken de ouders wat ze tot nu toe gedaan hebben en hoe Bart daarop gereageerd heeft. Samen zoeken we uit wat hij nodig heeft om de luier los te kunnen laten, of eigenlijk, wat de ouders nodig hebben om hem geen luier meer te geven.

In deze aanpak wordt het hele systeem meegenomen, zodat er een positieve omslag kan gaan plaatsvinden.

 In een aantal gesprekken met ouders, in combinatie met een aantal gesprekken met Bart zijn ze alledrie sterk genoeg om het patroon te doorbreken en deze verandering door te zetten. Ouders zijn verbaasd dat zij in korte tijd zelf in staat zijn om Bart op een liefdevolle en daadkrachtige manier op de wc te laten poepen.

Bart heeft nodig om te wennen aan het poepen en merkt, naarmate hij vaker poept op de wc, dat dit hem meer vrijheid en ruimte geeft. Hij kan zich niet meer voorstellen hoe het eerst was.

Het gezin heeft rust en kan op een ontspannen manier zelf verder.

Poepproblemen

Meer dan 100.000 kinderen per jaar hebben op enig moment last van poepproblemen, zoals verstopping, buikpijn en ongewild ontlasting verlies. Langdurig luierpoepen is ook een groot probleem, waarbij het naar school gaan bemoeilijkt wordt. De meeste poepproblemen hebben te maken met ophoudgedrag, al dan niet bewust. Zelden spelen medische oorzaken zoals ziektebeelden of bijwerking van medicatie een rol. De oplossing kan lang op zich laten wachten en vaak zie je periodes dat het beter gaat en periodes met terugvallen.

Wat houdt de Methode SuperPoeper® in:
√ Ouders krijgen inzicht in de verschillende aspecten die belangrijk zijn rond het poepen: lichamelijk, systemisch, persoonlijk en gedragsmatig.
√ Ouders krijgen inzicht en handvatten over de ontwikkeling van de autonomie bij hun kind. Ouders leren door welke fasen hun kind heen moet en hoe zij daarin tot steun zijn.
√ Ouders krijgen praktische adviezen om kind te laten poepen op de wc.

Door deze inzichten te geven worden ouders bewust van hun eigen handelen en zal het zelfbeeld bij kind en ouders versterken. De autonomie wordt vergroot en zorgt er voor dat hun kind het ‘zelf gaat doen’.

SuperPoeper® werkwijze
Methode SuperPoeper® is een effectieve methode die toegepast kan worden bij poepproblemen zonder medische oorzaak. Bij jonge kinderen wordt vooral gewerkt met de ouders, de ervaring leert dat ouders met goede ondersteuning van de poepspecialist hun eigen kind in hun kracht kunnen zetten zodat hij/zij zelf kan poepen op de wc.

De behandeling is op maat en er wordt per kind bekeken of er ook voor hem/haar afspraken gemaakt gaan worden met de poepspecialist.

Iris  Tadic Fadjil is integratief kindertherapeut en is de poepspecialist bij ons centrum. Kinderartsen verwijzen kinderen naar haar door wanneer er geen medische oorzaak voor het poepprobleem is. Ouders kunnen ook zelf hun kind aanmelden bij Iris.

iris@cvkt.nlof 06-34176277