Wat je voorleeft, krijg je terug

Geschreven door: Nel Makkinga-Buur, gezins- en opvoedcoach

Met een diepe zucht gaat moeder Marga zitten.
‘Waar gaat die zucht naartoe?’ vraag ik haar.
‘Hoe komt het dat mijn kind zo respectloos is naar ons, haar ouders? Ik snap het echt niet. We doen alles voor haar, ze mag alles en ik krijg er niks voor terug.’ Marga begrijpt er niets van.
In de gesprekken die volgen, komt naar voren dat Marga’s persoonlijkheid heel anders is dan die van haar dochter.

Keuzes maken

Marga kiest er soms voor dingen niet te vertellen aan haar kinderen, of met ze te delen, ondanks dat zij vragen om uitleg. Uit een aantal kleine en grote voorbeelden blijkt dat zij keuzes maakt voor haar dochter. Keuzes die haar dochter wellicht niet bevallen, omdat zij deze anders kan zien, voelen en ervaren. De voorbeelden laten zien dat Marga niet bij haar dochter checkt hoe zij deze keuzes ziet, voelt of ervaart.

Duplopoppetjes

Ik kies voor de methodiek ‘Een Taal Erbij’, waarin met duplopoppetjes gewerkt wordt om onderlinge relaties duidelijk te maken. Twee poppetjes, door Marga uitgezocht, worden tegenover elkaar op tafel neergezet. Een klein blokje wordt het symbool dat representeert wat Bianca niet zegt.

Met deze opstelling voor ogen stel ik Marga vragen. Bijvoorbeeld:
‘Wat zou je van je kind willen als je het hebt over respect? Dat ze luistert? Dat ze alles vertelt? Dat ze open is?’ Marga laat deze vragen op zich inwerken en probeert deze zo goed mogelijk te beantwoorden.

Anders kijken

Ik vraag of ik de poppetjes mag draaien. Ja, dat mag.
‘Wat zou je kind van jou, als moeder, aan respect willen ontvangen?’
Marga vindt het makkelijk om deze vraag te beantwoorden. ‘Dat ik naar haar verhalen luister. Dat ik voor haar zorg. Dat ik …’ Ze stopt ineens en ik zie hoe haar ogen zich verwijden. ‘Oh,’ zegt ze. ‘Ik zie wat ik bij haar doe. Ze doet gewoon hetzelfde bij mij.’

Wat je voorleeft, krijg je terug

Ik vraag naar de reden. ‘Waarom vertel je je dochter niet altijd ‘alles’?’ Er ligt een goede intentie achter: de liefde om haar kind niet te willen belasten. Maar door deze aanpak gebeurt er iets dat ze juist niet wil: dat haar kinderen zich buitengesloten voelen. En dat gedrag krijgt ze van ze terug.

Marga heeft als kind dit gedrag van haar ouders gezien en ervaren en heeft daar zelf als kind geen problemen mee gehad. Dus ging zij het ook voorleven. Het pakte nu alleen anders uit, omdat haar eigen dochter zo’n andere persoonlijkheid heeft. Dat kan en mag.

Meer begrip

Door in een andere dimensie ‘de poppetjes’ neer te zetten, werd duidelijk wat in de praktijk gebeurde. Door Marga mee te nemen in een andere belevingswereld, die van haar dochter, kreeg zij meer inzicht in de situatie. Dit leverde haar begrip op en handvatten om de situatie te verbeteren.

Herken je deze situatie? Ervaar je ook weleens lastige momenten in de opvoeding?
Kom dan eens praten. Erover praten is het begin naar een andere kijk op de situatie, met als gevolg ander gedrag van jou als opvoeder. Waardoor je ook ander gedrag terugkrijgt van je kind. En dat levert winst op voor beide kanten.